0
Completed

почему оплату за телефон не проводится по номеру телефона

Ибраимова Динара 7 years ago updated by Moldir 7 years ago 0
Оплата за телефон по номеру 7172432492 не проходит 

Answer

Answer
Completed
Здравствуйте!

Платеж  от 18.03.2014 за услуги ГЦТ "Астанателеком" по номеру телефона 7172432492 проведен успешно. Ошибок по базе нет.

С уважением, Молдир


Answer
Completed
Здравствуйте!

Платеж  от 18.03.2014 за услуги ГЦТ "Астанателеком" по номеру телефона 7172432492 проведен успешно. Ошибок по базе нет.

С уважением, Молдир